Upravni odbor

Na občnem zboru, 10. marca 2019 je bil izvoljen novi upravni odbor v naslednji zasedbi:
Predsednica: KAROLINA ŠTUHEC-MEGLIČ
Podpredsednik: ROBERT KOLAR
Blagajničarka: DANIJELA MATIJEVIĆ
Odborniki: ŠTEFAN FABČIČ, VIDA VENTA, MAJA ŽNIDARIČ