Upravni odbor

Na občnem zboru, 15. JANUARJA 2023 je bil izvoljen novi upravni odbor v naslednji zasedbi:
Predsednica: KAROLINA ŠTUHEC-MEGLIČ
Podpredsednik: ROBERT KOLAR
Blagajničarka: DANIJELA MATIJEVIĆ
Odborniki: ŠTEFAN FABČIČ, ALEŠ KALAMAR, VIDA VENTA