Predstavitev

Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e. V. je organizacija Slovencev v Stuttgartu in okolici, ustanovljeno 12. januarja 1992.

Januarja 1992 so se v Slovenskem domu na Stafflenbergstraße (Stuttgart) zbrali naši rojaki, ponosni zavedni slovenci s takratnim župnikom g. Turkom in ustanovili KD Slovenija Stuttgart. Za cilj društva so si zadali: »Varstvo duhovnih, kulturnih, narodnih in političnih interesov članov na krščansko-humanističnih temeljih.«
Društvo je staro toliko kot je stara naša »mlada država« Slovenija in se lahko ponosno imenujemo tudi »Društvo slovenske pomladi«.

Delovanje društva je zelo dinamčno. Pristopajo novi člani, porajajo so iniciative za družabna srečanja, kulturne večere, literarne in likovne natečaje, izlete itn.
K traditionalnim dejavnostim društva prištevamo:

Ves čas društvo posveča posebno skrb slovenski pesmi, v začetnih letih delovanja je v okviru društva deloval pevski zbor Prijatli. Začetek zborovskega delovanja sega v leto 2000, ko je zbor organiziral takratni predsednik, g. Anton Strojan. Nekateri člani takratnega zbora danes pojejo v župnijskem zboru Obzorje, kateri nam s petjem obogati vsako našo prireditev v Stuttgartu. Pa ne samo župnijski zbor, tudi otroci slovenskega vrtca in sobotne šole pri slovenski župniji v Stuttgartu so naši redni nastopajoči gostje. Sodelovanje s slovensko župnijo je od začetka delovanja društva zelo tesno, za kar smo hvaležni in ponosni. 

Župnik in soustanovitelj društva Ciril Turk je napisal pesem Slovenski nagelj, uglasbil jo je Franci Arh. Pesem je društvo prevzelo za društveno himno.

V 28. letih delovanja je društvo pripravilo veliko lepih, bogatih slovenskih večerov z gosti iz Slovenije:  gostili smo pevske zbore, vokalne skupine, gledališke skupine, predstavnike občin in njihovih kulturnih delavcev. Včasih nam program popestrijo tudi sosednja društva in slovenska dopolnilna šola. Tu in tam pa organiziramo tudi izlet za člane društva, v letu 2020 smo se napotili v Strassburg, kjer smo obiskali Europski parlament in si ogledali mesto.

Poleg srečanj v Stuttgartu se srečujemo tudi v Sloveniji. »Srečanje v moji domovini« je tradicionalna prireditev društva in ima skoraj tako dolgo tradicijo kot je staro društvo – v letu 2020 bi praznovali 25. obletnico srečanj. Načrtovali smo ga v Olimju pri Podčetrteku. Na žalost zaradi epidemije COVID 19 ni bilo izvedljivo.

Prireditev »Srečanje v moji domovini«  prirejamo skupaj s slovensko župnijo Stuttgart Srečanje poteka vsako leto v drugem kraju in je namenjeno zdomcem iz širše okolice Stuttgarta in tistim kateri so se že vrnili nazaj v Slovenijo. Udeležba je vedno zelo dobra. Najbolj obiskana srečanja v zadnjih letih: 2013 v Bogojini in 2016 Laško – z 160 udeleženci, 2017 v Košakih pri Mariboru, kjer se nas je zbralo okrog 200.

Pri organizaciji te prireditve društvenemu odboru pomagajo posamezniki, ni nujno da so člani, ki izhajajo iz kraja kjer se načrtuje srečanje. Srečanje se začne z mašo, sledi skupno kosilo, ogled znamenitosti kraja ali kakšnega podjetja – v okviru prireditve smo si ogledali pivovarno Laško in podjetje Hidrija. Kulturni program nam popestrijo domača kulturna društva. Za en dan smo rojaki iz Stuttgarta z domačini ena velika družina. Nek gospod je na enem iz med srečanj s solzami v očeh strmel nad toliko prisrčnostjo in domačnostjo ter dejal: “Nihče ne vpraša, ali si Štajerc, Gorenc, Primorec ali Dolenc, vsi smo Slovenci. Kako je to lepo.” (Iz slike so razvidni kraji posameznih srečanj).

Razen društvenih prireditev aktivno sodelujemo tudi z drugimi društvi v okolici Stuttgarta. 

Ponosni smo, da aktivno delo in uspehi društva odmevno tako v tujini kakor tudi v domovini. O prireditvah kulturnega društva Slovenija Stuttgart poročajo revije Naša Slovenija, Družina, Naša luč, radijske postaje Radio Slovenija v oddaji za Slovence po svetu, radio Veseljak, radio Ognjišče v oddaji za Slovence po svetu in v domovini.

Društvo si od vsega začetka prizadeva povezovati slovenstvo z namenom, da ohranimo in obranimo čut za slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in narodno samozavest, ter da okrepimo in utrdimo čut za slovensko državnost, še posebej v času ko pristopamo v Evropsko skupnost vseh vrst narodov in narodnosti.

Društvo se posveča zagotavljanju in spodbujanju socialnih, kulturnih ter duhovnih vrednot in interesov na osnovi krščansko-humanističnega prepričanja. Podpira sodelovanje med evropskimi narodi, še posebej med Nemci in Slovenci, predvsem tistimi, ki v Nemčiji živijo že kot druga ali tretja generacija. Društvo si razen tega prizadeva še za dobrodelne namene. člani društva priznavajo človekove pravice v smislu Helsinške in UNO-listine.

Društvo je v strankarskem in verskem smislu nepristransko.

Sodelujemo z slovenskimi društvi in župnijami po ZR Nemčiji in domovini, prav tako z nemškimi društvi in župnijami v ZR Nemčiji.

Član društva lahko postane vsaka naravna ali pravna oseba, ki je pripravljena podpirati in uresničevati cilje društva.