Vse člane in simpatizerje vabimo, da se udeležijo volilnega občnega zbora KD Slovenija Stuttgart e.V., ki bo v nedeljo, 6. marca 2016, s pričetkom ob 18:00, v Slovenskem domu, Stafflenbergstr. 64, 70184 Stuttgart.

Predlagan dnevni red:

 • Otvoritev občnega zbora
 • Izvolitev zapisnikarja
 • Poročila za leto 2015:
  Poročilo o delu v letu 2015
  Finančno poročilo za leto 2015
  Poročilo nadzornega odbora za leto 2015
   
 • Razprava o poročilih in sklepanje
 • Razrešnica trenutnim organom društva in volitve v organe društva za nov mandat
  Upravni odbor (predsednik, podpredsednik, blagajnik,  trije odborniki
  Nadzorni odbor (2 člana nadzornega odbora)
   
 • Plan dela za leto 2016
 • Razprava o predlogih in sklepanje
 • Razno

Pridružite se nam, veseli bomo Vaše prisotnosti! Upravni odbor

KD Slovenija Stuttgart e.V.