Upravni odbor

So, 02/24/2013 - 21:02

Na občnem zboru, 10. marca 2019 je bil izvoljen novi upravni odbor v naslednji zasedbi:
Predsednica: KAROLINA ŠTUHEC-MEGLIČ
Podpredsednik: ROBERT KOLAR
Blagajničarka: DANIJELA MATIJEVIĆ
Odborniki: ŠTEFAN FABČIČ, VIDA VENTA, MAJA ŽNIDARIČ

Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e. V. je organizacija Slovencev v Stuttgartu in okolici, ustanovljeno 12. januarja 1992.

Društvo si od vsega začetka prizadeva povezovati slovenstvo z namenom, da ohranimo in obranimo čut za slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in narodno samozavest, ter da okrepimo in utrdimo čut za slovensko državnost, še posebej v času ko pristopamo v Evropsko skupnost vseh vrst narodov in narodnosti.

Seiten