25. obletnica KD Slovenija Stuttgart in Prešernov dan

25. februarja 2017 smo slovestno z bogatim programom obeležili 25. obletnico društva in slovenski kulturni praznik.

Kulturni program so nam popestrili gostje iz Slovenije - Šaleški študentski oktet, otroci slovenske sobotne šole, otroci slovenskega dopolnilnega pouka, pevski zbor Obzorje in folklorna skupina društva Triglav. Ob tej priložnosti smo izrekli pohvale in podelili priznanja ustanoviteljem in dolgoletnim aktivnim članom društva.

O prireditvi je poročal slovenski radijo Veseljak v oddaji Slovenija brez meja, v mesečniku za slovence po svetu Naša luč in na facebook-strani KD Slovenija Stuttgart.

V Naši luči je župnik v Stuttgartu g. Kalamar zapisal: "25 let je lepa doba in lepa je prehojena pot tega društva. Pokojni župnik Ciril Turk je ob nastanku slovenske države zbral okoli sebe slovenske domoljube iz svoje župnije, da bi se v okviru društva širila slovenska demokratična zavest in ljubezen do Slovenije. Društvo je raslo in se krepilo v vseh pogledih delovanja. Srečanja v moji domovini, ki jih vsako leto organizira društvo, je največji sad  delovanja, kakor  tudi  vsi  ostali  dogodki. Mnogo kulturnih  prireditev, proslav, svetih maš ob različnih priložnostih, predavanj in srečanj je organiziralo društvo in s tem pokazalo, da krepijo in ohranjajo narodno zavest, slovenski jezik, ljubezen do domovine in očetnjave..." Quelle: Naša luč 04/2017, stran 18-19

25 let KD Slovenija Stuttgart  25 let KD Slovenija Stuttgart 25 let KD Slovenija Stuttgart  25 let KD Slovenija Stuttgart25 let KD Slovenija Stuttgart  25 let KD Slovenija Stuttgart   25 let KD Slovenija Stuttgart  25 let KD Slovenija Stuttgart , organizatorji z gosti iz Slovenije Šalepki študentski oktet

Album prireditve na facebookstrani KD Slovenija Stuttgart

25 let KD Slovenija Stuttgart

25. obletnica KD Slovenija Stuttgart in Prešernov dan